Điều Khoản Và Chính Sách

Mọi thông tin trên trang web superstation95 đều thuộc bản quyền của Phát, mọi người muốn lấy thông tin gì thì vui lòng liên hệ Phát để lấy bản quyền nhé.

Không là ăn report mất site ráng chịu